Traumer og PTSD

[nectar_slider location=”Terapiformer” flexible_slider_height=”true” full_width=”true” overall_style=”classic” parallax=”true” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular” slider_height=”400″ min_slider_height=”250″ tablet_header_font_size=”32″ tablet_caption_font_size=”20″ phone_header_font_size=”24″ phone_caption_font_size=”16″]

Trauma og PTSD

Trauma og PTSD – værd at vide

Et traume er en alvorlig beskadigelse, som både kan være fysisk og psykisk. Et fysisk traume anvendes oftest i medicinske sammenhænge, hvor en person kan have kommet alvorligt til skade. Et psykisk traume kan opstå i flere forbindelser som for eksempel krigssituationer, alvorlige ulykker og voldelige, psykiske eller seksuelle overgreb. Traumatiske oplevelser kan sætte dybe spor, være dybt smertefuldt og påvirke ens relationer.

 

PTSD er en anerkendt psykiatrisk diagnose. PTSD kan ligne en depression, med adskiller sig ved, at der skal have været en traumatisk hændelse forud for reaktionerne. En sådan hændelse kan være oplevelse af krig på første hånd, alvorlige ulykker eller seksuelle overgreb som voldtægt.

 

Traumatiske oplevelser i barndommen

Traumatiske oplevelser kan erfares gennem hele livet. Som barn kan traumatiske oplevelser bunde i forældrenes manglende evne til at møde barnets fysiske eller psykiske behov, nogle børn har haft for meget ansvar, mens andre er blevet mishandlet, slået eller har været udsat for seksuelt misbrug.

 

Både fysisk og psykisk omsorgssvigt kan få alvorlige konsekvenser, og gøre at man mister en grundlæggende tillid til, at verden vil en det godt. Dette påvirker senere relationer i livet. For nogle kan det blive sværere at indgå i relationer, da man kan blive mere opmærksom på tegn om at blive udnyttet, svigtet eller forladt.

 

Det er ikke blot forældrene, der spiller en vigtig rolle i barndomsårene. Jævnaldrende kammerater og voksne uden for den nære familie har også indflydelse på, hvordan man som menneske formes. Mobning i skoleårene er for mange forbundet med så stor smerte, at de senere bliver meget påpasselige med at omgås andre og kan udvikle problematikker, som følge heraf.

 

Kriser i voksenalderen 

Som voksen kan man opleve traumatiske oplevelser, som forandrer ens verdens- og selvbillede. Traumatiske oplevelser kan være mange og det er individuelt, hvad der opleves som traumatisk. Enestående situationer som ulykker, katastrofer, tortur, overfald, drabsforsøg og voldtægt også medføre en traumatisk reaktion.

 

Symptomer på PTSD og en traumatisk reaktion

Har man oplevet en traumatisk oplevelse, kan man udvikle en reaktion herpå. Symptomer på dette kan være:

  • Undgåelsesadfærd; man forsøger at undgå alt, der kan minde om den traumatiske oplevelse.
  • Ændringer i ens forhold til andre mennesker; nogle mennesker kan opleve et øget behov for kontakt, mens andre trækker sig tilbage.
  • Søvnbesvær.
  • Depression og angst.
  • Flashbacks til den traumatiske hændelse.

 

Hvad kan en psykolog hjælpe med?

I behandling af traumer og PTSD vil der arbejdes med klientens symptomer. Dette kan bl.a. gøres ud fra teknikker, hvor man arbejder på at redefinere de traumatiske oplevelser, hvor man opnår en forståelse af hændelsen. Dette bevirker, at den traumatiske oplevelse gøres til en del af fortiden. Derudover arbejdes der med at udvikle strategier, hvor man opnår tillid til andre og til egne kompetencer.