Har du brug for psykologhjælp?

Find en dygtig psykolog i din region

Psykologer i region Hovedstaden

Her kan du læse om dine muligheder for at finde privatpraktiserende psykologer i region Hovedstaden.

Region Hovedstaden er den største af de 5 regioner, og har landets største sundhedsvæsen med følgende hospitaler, herunder Amager og Hvidovre Hospitaler, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Bornholms Hospital, Herlev og Gentofte Hospitaler, Nordsjællands Hospital, Region Hovedstadens Psykiatri, Rigshospitalet på Blegdamsvej og i Glostrup.

Derfor er det også et af deres målsætninger, at ‘patientens situation styrer forløbet’, og arbejder hele tiden på, at optimere og forbedre sundhedsvæsenet samt udvikle bedre løsninger og betingelser for deres patienter.

Her fokuseres også på høj faglig kvalitet, for at mindske risikoen for fejl og skader.

Regionen har også et stærkt vidensmiljø og forskningmiljø, blandt andet inden for sundhedsvæsenet hvor der bliver forsket i bedre behandlinger, der styrker den fælles vækst og livskvalitet.

Regionen driver 19 tilbud for børn, unge og voksne, der har brug for en specialiseret indsats. Her tilbydes blandt andet Social-psykiatriske tilbud, Sociale tilbud og Handicaptilbud. Der lægges vægt på, at de udsatte bliver hjulpet til at klare mest muligt selv.

Du kan altid henvende dig på den psykiatriske skadestue https://www.psykiatri-regionh.dk/, der har døgnåbent og ikke behøver lægehenvisning.

Hvis du mangler akut hjælp henvendes der til egen læge, lægevagten på telefonnummeret 1813, eller på den psykiatriske akutmodtagelse i dit område. Her kan du henvende dig uden lægehenvisning.

FIND PSYKOLOG I REGION HOVEDSTADEN
Praksisplan for psykologhjælp
Psykiatriske akutmodtagelser
Psykiatriske skadestuer