Har du brug for psykologhjælp?

Find en dygtig psykolog i din region

Psykologer i region Nordjylland

Søger du efter psykologer i region Nordjylland? Så er du kommet det rigtige sted hen. Se her hvad du har af psykologmuligheder.

Region Nordjylland dækker over følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.

Organisatorisk dækker Region Nordjylland, udover hospitaler, følgende 3 områder: Sundhed og Sammenhæng (sammenhæng mellem region og kommuner), Infektionshygiejnen, samt Den Præhospitale Beredskabsenhed.

Det er primært via hospitaler og sociale/psykiatriske tilbud, den enkelte borger vil komme i kontakt med regionen.

Regionale tilbud

Psykiatrien i Region Nordjylland har tre afdelinger, Klinik Syd, Klinik Nord, Klinik Børn og Unge.

Aalborg Universitethospital – psykiatrien er en del af Klinik Syd. Her finder du en række psykiatriske behandlingstilbud, heraf flere specialfunktioner målrettet specifikke grupper såsom akut psykiatri, angst og personlighedspsykiatri, mani og depression, psykotiske sygdomme og retspsykiatri.

Hos egen læge kan du, hvis du opfylder visse kriterier, få en henvisning til at tale med en praktiserende psykolog.

Hos Psykiatrisk Skadestue kan man henvende sig ved akut behov for psykiatrisk hjælp.

FIND PSYKOLOG I REGION NORDJYLLAND
Psykiatrisk Skadestue