Afhængighed

[nectar_slider location=”Terapiformer” flexible_slider_height=”true” full_width=”true” overall_style=”classic” parallax=”true” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular” slider_height=”500″ min_slider_height=”250″ tablet_header_font_size=”32″ tablet_caption_font_size=”20″ phone_header_font_size=”24″ phone_caption_font_size=”16″]

Hvad er afhængighed?

Afhængighed kan bl.a. kendetegnes ved, at opleve en trang til at få tilført et stof eller opnå en ‘følelse’ af tilfredsstillelse ved at udføre en handling.

afhaengighedafhaengighed

Det er ikke kun rusmidler der forbindes med afhængighed. Der kan også være tale om afhængighed af sociale relationer, hvor en person kan være afhængig af et andet menneske, og derfor har svært ved at tage vare på sig selv. Andre kan være afhængige af at gamble, shoppe, at se porno eller endda at have sex – alt sammen for at tilfredsstille sig selv til et punkt, hvor det kan være usundt og skadeligt. Desuden er der med den teknologiske udvikling åbnet op for nye typer af afhængigheder, som f.eks. af computerspil samt chat- og sexsider.

Hvorfor og hvordan udvikles et misbrug?

På baggrund af psykologiske og biologiske forhold, er nogle mennesker mere tilbøjelige til at blive afhængige end andre. De flestes afhængighed tager udgangspunkt i et socialt miljø, men udvikler sig til et misbrug efter gentagelser af den tilfredsstillende oplevelse. For nogle kan det være en ‘flugt’ fra dagligdagen, eller for at reducere en form for smerte man har. Mennesker med personlige problemer eller andre lidelser som angst, depression, stress kan være mere udsatte for at udvikle et misbrug. Men det kan også udvikles hos stabile og velfungerende personer.

Hvornår er det et problem?

Når den afhængige…

  • ændrer adfærd eller personlighed
  • vælger ‘tilfredsstillelsen’ frem for andre relationer eller aktiviteter
  • påfører sig selv eller andre fysisk skade eller generelt har en uhensigtsmæssig adfærd
  • når den afhængige ikke kan tage vare på sig selv
  • udvikler voldelig eller kriminel adfærd
  • har mistet evnen til at fungere normalt i samfundet
  • udvikler sundhedsskadelige symptomer
  • isolerer sig selv og føler sig ensom
  • ikke kan tænke på andet – udvikler overforbrug

Den adfærd man udvikler som misbruger er ikke anset som værende social acceptabel i vores kultur, da den forbindes med manglende kontrol over sine handlinger. Derfor kan det være svært at komme ud af et misbrug, da det oftest er forbundet med skyld, skam og benægtelse. Her kan det være svært for den afhængige at erkende sit misbrug eller blive konfronteret med det.

Det første skridt ud af et misbrug er at indse, at man selv har kontrol og ansvar for sin egen adfærd – og dermed også kan få misbruget til at ophøre.