Angst

[nectar_slider location=”Terapiformer” flexible_slider_height=”true” full_width=”true” overall_style=”classic” parallax=”true” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular” slider_height=”400″ min_slider_height=”250″ tablet_header_font_size=”32″ tablet_caption_font_size=”20″ phone_header_font_size=”24″ phone_caption_font_size=”16″]

Hvad er angst?

Angst er en naturlig menneskelig reaktion, der sikrer, at vi kan reagere og handle hurtigt i en truende situation. Det kunne fx være hurtige reflekser, hvis en bil drøner ud foran os. Det er en tilstand der gør, at man bliver anspændt pga. frygt og nervøsitet. Netop pga. nervesystemet, reagerer vores krop med bl.a. hjertebanken, sved og hurtige reflekser. Det er en uundværlig mekanisme, der hjælper os i farlige situationer – og går over, så snart faren er forbi.

Angst Voksen PsykologoversigtAngst Barn Psykologoversigt

Nogle mennesker kan opleve at få angst, uden nødvendigvis at være i fare. De oplever altså følelsen af, at der er fare på færde i helt ufarlige situationer. Det kan komme pludseligt i form af angst-anfald, eller vise sig som konstant uro i kroppen af frygt for fremtidige anfald. Det kan være frustrerende og svært at håndtere, da man måske ikke altid forstår, hvorfor man oplever det. Angsten kan fx forekomme omkring bestemte genstande som højder, offentlige steder og transportmidler eller dyr.

Hvis man lider af angst, kan man udvikle en såkaldt ‘redningsadfærd’, som er specifikke handlinger,  man skal udføre, for at kunne kontrollere angsten. Det kan udvikle sig til decideret tvangstanker, hvor man går i panik, hvis man ikke får dem udført.

Nogle er mere tilbøjelige til at udvikle angst, hvis de fx kommer fra en baggrund, der har gjort dem utrygge og sårbare. Andre psykiske sygdomme kan også være forbundet med angst, fx skizofreni eller depression.

Det vil være forskelligt hvordan man oplever symptomer på akut angst, men her er nogle af de mest almindelige:

  • Kvalme
  • Hjertebanken
  • Rysten
  • Sved
  • Svimmelhed
  • Prikkende fornemmelse i hænder og fødder
  • Kvælningsfornemmelse eller åndenød
  • Rødmen

Det er forskelligt hvordan man reagerer på angst. Nogle vil have lyst til at flygte fra situationen og helt undgå de angstfremkaldende situationer. Andre vil være ude af stand til at handle, og føler sig fastlåst i situationen. Dog vil man opleve at symptomerne daler, når man forlader situationen.
Det kan være en god ide at søge hjælp, hvis angsten går ind og begrænser den enkeltes livsførelse.

Generaliseret angst

Hvis man lider af generaliseret angst, vil man opleve en konstant og vedvarende uro i kroppen eller nervøsitet, som ikke bunder i utrygge situationer. Derimod vil man oftest have overdrevne eller urealistiske bekymringer om fremtiden. Det kunne fx være bekymringer om at miste sit job, selvom man har en fast stilling med lang opsigelse.
Det er almindeligt at opleve muskelspændinger, koncentrations -og søvnbesvær.

Panikangst

Lider man af panikangst, oplever man pludselige og uventede angstanfald “ud af den blå luft”. Denne form for angst giver uudholdelige anfald, og man forsøger så vidt muligt at undgå situationer, hvor man før har haft anfald. Man vil oftest frygte at miste kontrollen og at blive sindssyg, når man får et anfald. Fx hvis en person med elevatorfobi bliver tvunget til at benytte en elevator, vil denne højst sandsynlig reagere med panikanfald. Selve anfaldet er i de fleste tilfælde kort, men hvis det har været et voldsomt anfald, kan det påvirke personen efterfølgende i flere dage.
Der er flere kvinder end mænd, der får panikangst – og det starter typisk i 20-30-års alderen.