Overgreb

[nectar_slider location=”Terapiformer” flexible_slider_height=”true” full_width=”true” overall_style=”classic” parallax=”true” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular” slider_height=”400″ min_slider_height=”250″ tablet_header_font_size=”32″ tablet_caption_font_size=”20″ phone_header_font_size=”24″ phone_caption_font_size=”16″]

Hvad er overgreb?

Overgreb kan være både psykisk og fysisk og har alvorlige konsekvenser for de udsatte. Mange opdager ikke at de udsættes for overgreb, før de enten får det fortalt af andre, eller lider psykisk, fysisk overlast. Det kan være svært selv at identificere, hvorvidt der er tale om overgreb. Der findes nemlig mange forskellige former.

Man taler typisk om 5 forskellige former for overgreb

  • Fysisk: Det kan fx være lussinger, slag, spark, kvælertag, at blive fastholdt mod sin vilje, at blive skadet med genstande eller at blive forhindret i at spise eller sove.
  • Psykisk: Det kan indebære at blive latterliggjort, hånet, ydmyget, at blive kontrolleret/overvåget eller isoleret fra venner og familie, at blive forfulgt, eller at blive truet med fysisk vold.
  • Seksuel: Der er tale om seksuel vold, når man bliver tvunget til sex eller får sine seksuelle grænser overskredet. Ligeledes er det seksuel vold at blive seksuelt mishandlet eller krænket.
  • Materiel: Man taler om materiel vold, hvis partneren fjerner, ødelægger eller kaster med ens ting.
  • Økonomisk: Denne form kan indebære at blive gjort økonomisk afhængig af en anden. Ved at partneren fratager ens mulighed for at råde over egen økonomi, og/eller at man tvinges til at tigge om penge.

Udsættes du for overgreb?

Hvis du er har været udsat for en af disse voldsformer i en længere periode, kan det udvikle sig til systematisk vold. Det kan rykke rundt på dine opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert. Krænkeren er for det meste en dominerende type. Den vil derfor trumfe igennem med sin virkelighed fremfor din egen. Det kan derfor være svært at slippe ud af deres virkelighed, som langsomt bliver normen.
Det er vigtigt at tale med andre omkring det, for at få deres opfattelser af, om det er rigtigt eller forkert.