Lavt selvværd

[nectar_slider location=”Terapiformer” flexible_slider_height=”true” full_width=”true” overall_style=”classic” parallax=”true” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular” slider_height=”400″ min_slider_height=”250″ tablet_header_font_size=”32″ tablet_caption_font_size=”20″ phone_header_font_size=”24″ phone_caption_font_size=”16″]

Lavt selvværd – værd at vide

Har man lavt selvværd, kan man have en oplevelse af, at man ikke er god nok som man er og at man ikke klarer sig ligeså godt som andre. Et lavt selvværd kan betyde, at man har en grundlæggende negativ opfattelse af sig selv, at man er selvkritisk og derfor kun har fokus på det, man er dårlig til. Derfor påvirker ens selvværd både hvordan man opfatter dig selv, hvordan man er sammen med andre og hvordan man lever sit liv.

lavt selvværdlavt selvværd

Har man lavt selvværd, kan det forhindre en i at være sig selv på en naturlig måde. Hvis man samtidig tænker, at andre klarer sig bedre end en selv, kan det betyde, at man enten trækker sig eller forsøger at kompensere ved at være endnu mere engageret i sociale sammenhænge.

Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?

Man skelner ofte mellem selvværd og selvtillid:

Selvværd er en generel tro på, at man har en grundlæggende værdi som menneske, uafhængigt af, hvordan man ellers præsterer og klarer sig i livet.

Selvtillid er knyttet til specifikke kompetencer og egenskaber man har som person. For eksempel kan man have høj selvtillid i forbindelse med sit job, fordi man ved, at man er god til netop det.

Man kan derfor have høj selvtillid, selvom man har lavt selvværd. Man kan altså være god til sit arbejde, have en skøn familie og mange venner, men stadig have lavt selvværd.

Hvorfor får man lavt selvværd?

Der kan være mange årsager til, at man får lavt selvværd. Det der oftest påvirker en persons selvværd, er personens forhold til andre mennesker i løbet af livet. Man kan for eksempel have oplevet, at ens nærmeste har svigtet eller overset en. Man kan have oplevet, at man altid har måttet kæmpe og præstere sit allerbedste for at få opmærksomhed og anerkendes fra andre. Hvis man har oplevet at være holdt ude, blevet afvist, fået meget kritik eller oplevet mangel på ros, interesse og varme fra andre, kan det ligeledes føre til lavt selvværd.

Generelt kan man sige, at hvis man har manglet ubetinget anerkendelse, kærlighed og omsorg for bare at være sig selv, uden at skulle præstere noget bestemt, kan det resultere i lavt selvværd.

Hvordan kan lavt selvværd komme til udtryk?

  • Man har generelt negative tanker om sig selv og sine præstationer
  • Man stiller ualmindeligt høje krav til sig selv
  • Man har svært ved at sige fra overfor egne og andres krav
  • Man har svært ved at se sine egne styrker
  • Man har svært ved at tage imod opmærksomhed, kærlighed og accept fra andre
  • Man har en oplevelse af, at andre ikke anerkender ens præstationer
  • Man sammenligner sig selv med andre og synes generelt, at andre klarer sig bedre
  • Man har fokus på at tilfredsstille andres behov på bekostning af sine egne

Hvad kan en psykolog hjælpe med?

En psykolog kan hjælpe dig med at styrke dit selvværd, blandt andet ved at finde frem til dine særlige styrker og kompetencer. Derudover kan du i samarbejde med en psykolog øve dig i at fokusere på og gøre brug af dit eget værd. At arbejde med dit selvværd kan ligeledes gøre dig bedre rustet til at håndtere svære situationer i dit liv.