Psykolog Skovsgaard ved Kirsten Skovsgaard


Thumbnail for the listing's main image
Kontakt information
Skriv til Psykolog Skovsgaard
21488065
Visit Website
900,00 DKK
Mere information

Jeg har stor viden og erfaring med at arbejde med børn/ unge og deres familier men også med voksne med forskellige problematikker. Jeg arbejder udfra den narrative tilgang, hvilket betyder, at jeg ser dig, som eksperten på dit liv og mig som ekspert på at stille dig nysgerrige spørgsmål, således at du/I bliver mere bevidste om hvad der er vigtigt for dig og hvad du kan gøre fremadrettet. Problematikker kan bl.a være tristhed, lavt selvværd, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd, tvangstanker og - handlinger, overgreb, mobning, angst, stress, mistrivsel, sorg og krise, depression, sygdom. Almindelige hverdagsproblematikker i familien f.eks skænderier, diskussioner, udfordringer ved at være skilsmisseforældre/ sammenbragt familie.