Thumbnail for the listing's main image
Kontakt information
Skriv til Karin Elisabeth Jaspers
70 25 56 57
Visit Website
DKK 1.000,00
København Ø
Uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i år 1998. Autoriseret i år 2002.
Kvinde
Nej
 • Dansk
 • Engelsk
 • Afhængighed
 • Alvorlig sygdom
 • Angst
 • Depression
 • Familie til en handicappet
 • Incest
 • Jalousi
 • Karriereovervejelser
 • Overgreb
 • Parforholdsproblematikker
 • Seksualitet
 • Selvmordsproblematik
 • Selvskadende adfærd
 • Selvtillid
 • Selvværd
 • Skilsmisse
 • Sorg og krise
 • Spiseforstyrrelser
 • Stress
 • Svigt
 • Traumer og PTSD
 • Utroskab
 • Ulykker
 • Vold
 • Vrede
Nej
Mere information
Særligt kendskab til: Krise, stress, depression, smerter, sorg, angst, work/life balance, parforhold, relationer, seksualitet, kommunikation.

Jeg er bredt funderet og tilstræber at anvende de metoder, som jeg i hvert enkelt tilfælde vurderer passer bedst til klienten og dennes problemstilling. Jeg har i min metodetilgang særligt fokus på betydningen af tilknytningen til selv og andre, og sammenhængen mellem krop og psyke.

Jeg bruger metoder fra kognitiv, psykodynamisk og eksistentiel psykoterapi. Jeg anvender desuden nogle af de nyeste metoder fra NARM (Neuroaffektiv Relational Model) og somatisk orienteret psykologi (kropsterapi og traumeterapi).