Thumbnail for the listing's main image
Kontakt information
Skriv til Karen Riber
26281315
Visit Website
Søborg
cand.pæd. psych, autoriseret , specialist i klinisk børnepsykologi
Kvinde
Nej
Dansk
 • ADHD
 • Alvorlig sygdom
 • Børneopdragelse
 • Familie til en handicappet
 • Kritisk sygdom
 • Kronisk sygdom
 • Motivation
 • OCD
 • Psykiske lidelser
 • Sammenbragte familier
 • Sensitive mennesker
 • Sorg og krise
 • Stress
 • Studierelaterede problemer
Nej
Mere information

Jeg har baggrund som skolelærer, og blev færdiguddannet psykolog i år 2000. Jeg fik autorisation i 2003 og blev specialist i klinisk psykologi og i klinisk børnepsykologi i år 2013. Jeg har arbejdet inden for flere områder, herunder i psykiatrien, PPR, familierådgivning og på asylcenter. Ved siden af mit faste job i PPR, har jeg klienter i privat praksis. Jeg har overordnet set over 20 års erfaring med børn, unge og forældre i forskelliige former for udfordringer. I forhold til kognitiv testning har jeg især specialiseret mig i børn med høj begavelse, samt i børn med udviklinghæmning/retardering. Jeg har ydermere mange års arfaring med supervision og sparring med tværfagligt personale i skoler og i institutioner.