Hvis dit barn ikke trives, så påvirker det hele familien.

En børnepsykolog kan hjælpe forældre med at tolke børnenes signaler og give værktøjer, der kan gøre både barnets og forældrenes liv lettere og mindre problemfyldt.

Find gode børnepsykologer her

Ikke alle psykologer er gode børnepsykologer. Du bør derfor vælge en psykolog, som har erfaring med børn og børnepsykologi. Her på siden finder du en oversigt over privatpraktiserende børnepsykologer i Danmark.

Iben Busk

Årgang 1960
Kvinde eller mand?: kvinde Uddannelse: cand.psyk.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: ja Specialer og fokusområder: Jeg er uddannet børnepsykoterapeut (5-årig uddannelse) og har arbejdet med ambulant behandling af børn og unge og forældre som privatpraktiserende i 10 år. Jeg er autoriseret specialist i børnepsykologi under Dansk Psykologforening.

 

Marie Ulstrup

Årgang 1980
Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand.psych.aut.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Årgang 1980 Kvinde eller mand?: Kvinde
Uddannelse: Cand.psych.aut. og forhåndsgodkendt specialist i børnepsykologi Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Jeg tilbyder opdateret ekspertise og bred erfaring inden for områderne børn, unge, forældre og kognitiv adfærdsterapi.

For hele familien er det afgørende at yde forebyggende indsats i forhold til psykiske udfordringer, som opstår i udviklingen. For barnets generelle selvstændighedsudvikling og indlæring socialt og fagligt kan det være nødvendigt at forsøge at accelerere barnets sunde udvikling, hvor både forældre og barnet selv lærer at være aktive medspillere.
Jeg arbejder ud fra et kognitivt adfærdsterapeutisk fundament, og anvender evidensbaserede metoder for behandlingsforløb og udredning – jeg benytter de instrumenter, teknikker og behandlingsmetoder, som på grundlag af eksisterende forskning, anbefales som bedste praksis. Således sikrer jeg, at jeg benytter den mest præcise og korrekte identificering af det aktuelle problem – mine klienter modtager den bedst mulige og effektive behandling.
Alle er velkomne.
Min psykologpraksis er beliggende overfor Charlottenlund Station med udmærkede parkeringsforhold og direkte adgang til s-togsnetværkets linje C.

 

Heidi Agerkvist

Årgang 1979
Kvinde eller mand?: Kvinde
Uddannelse: Cand. Psych.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej
Specialer og fokusområder: Jeg har lang og solid erfaring med at hjælpe børnefamilier, som er kørt skævt i hverdagen, med at komme tilbage på sporet. Jeg har gennem tiden hjulpet hundrevis af familier med at få en hverdag, hvor de voksne slapper af i forældrerollen, fordi de ved hvad de gene vil med deres familie, og hvad de skal gøre for at nå i mål med det. Det giver børnene mulighed for at trives og udvikle sig, og det skaber plads til glæde, nærvær og overskud.

Som psykolog vil jeg altid tale med jer som forældre først – og ofte kun med jer. Det er sjældent, at mindre børn har gavn af at tale med en fremmed. I et forløb med mig bliver I som forældre klædt på med viden, forståelse og redskaber til sikkert og roligt at skabe de forandringer i jeres familie og hverdag, som I længes efter.

Jeg tilbyder både samtaler i min klinik i Aarhus, og også online via skype. Jeg arbejder endvidre med effektive og fleksible onlineforløb med forskellige temaer, bl.a. om det sunde og stærke søskendeforhold.

På min hjemmeside kan du læse mere om priser, pakker og forløb. Her finder du også gratis materiale, der kan hjælpe dig videre allerede i dag.

 

Trine Flindt

Årgang 1971
Kvinde eller mand?: Kvinde
Uddannelse: Aut. Cand. Psych.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej
Specialer og fokusområder:
Tror du, at dit barn har en depression, eller bekymrer sig mere end hvad der er normalt, så tilbyder jeg individuel kognitiv terapi, hvor du er med som pårørende. Kognitiv terapi er rigtig anvendeligt til børn, fordi det er nemt og forståeligt, og har nogle konkrete værktøjer dit barn kan bruge. Herudover handler terapien mere om at lære nye færdigheder og strategier, fremfor at dvæle for meget ved det, som man ikke er så god til.

Jeg tilbyder herudover familiegruppeprogrammet CoolKids, som er et anerkendt angstbehandlingsprogram, hvor det er dokumenteret, at 80% af de deltagende børn fik det signifikant bedre, efter 10 ugers behandling.

Jeg modtager børn og unge i alderen 9-18 år.

 

Nanna Scherfig Straarup

Årgang 1984
Kvinde eller mand?: kvinde
Uddannelse: Cand.psych.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej
Specialer og fokusområder:
Psykolog Nanna Scherfig Straarup har erfaring med og stor interesse for terapi til børn, unge og familier. I det terapeutiske arbejde lægger hun vægt på at skabe en god og tryg relation, hvor klienten føler sig forstået. Metodisk arbejder hun primært ud fra kognitiv adfærdsterapi, hvor metoderne nøje tilpasses den enkelte person. Psykologen arbejder ved psykologfællesskabet “Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen”. Praksissen anvender evidensbaserede metoder og har kognitiv adfærdsterapi som fælles psykoterapeutisk metodegrundlag. Du kan læse meget mere om Nanna Scherfig Straarup, praksissen og kognitiv adfærdsterapi inde på praksissens hjemmeside.

 

Kris Simonsen

Født i år: 1970
Mand eller kvinde?: Kvinde
Uddannelsesmæssig baggrund: Cand. psych.
Tilskud med lægehenvisning?: Nej
Beskrivelse af eventuelle specialer:
Jeg har erfaring med terapi til børn og unge både fra privatpraksis og fra arbejde i børne- og ungdomspsykiatri. Jeg har også erfaring med familieterapi. Forældrene inddrages i det omfang, det findes nødvendigt og efter behov. Mit udgangspunkt er, at forældrene altid er involveret i barnets problematik og er centrale for problemernes løsning. Det er derfor afgørende, at forældrene forstår og accepterer, at de, og ikke kun barnet, er deltagere i en terapeutisk proces. Konkret vil det sige, at de er villige til at se på egne fejl og arbejde på at rette dem.
Forældrene vil blive opfordret til at tale åbent med barnet om, hvorfor de synes, at barnet eller den unge skal snakke med en terapeut, hvilke konkrete tanker og bekymringer de har. Hvis forældrene er usikre på, hvordan de skal tale med barnet om det, er det en mulighed og kan være en god idé at gøre det sammen med terapeuten i den første time. Barnet eller den unge hjælpes til at mærke og forstå sig selv bedre, sin adfærd og sine tanker, følelser og oplevelser, også sine kropslige og indre oplevelser.
Ring eller skriv og hør nærmere!

 

Jannie Kildested

Årgang 1967
Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand. psych.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Vi er specialiserede i angstbehandling af børn og unge.

 

Lene Grønne

Årgang 1975
Kvinde eller mand?: Kvine Uddannelse: Autoriseret Cand.psych.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Kære forældre.
Er du bekymret for dit barns udvikling og trivsel, så er der hjælp at hente. Som autoriseret psykolog i København, har jeg mange års erfaring med at hjælpe og behandle børn, unge og deres familier. Jeg tilbyder samtaleterapi med børn og unge som eksempelvis oplever: Angst; Øget tristhed; Lavt selvværd; Ensomhed; Selvskadende adfærd; Sorg og krise; Selvmordstanker; OCD; Impulsiv og udadreagerende adfærd; Problemer med eller i skolen; Følelsen af at være anderledes og ikke passe ind nogle steder m.m.. Jeg tilbyder desuden akut krisehjælp til børn og unge som har været vidne til eller udsat for en eller flere traumatiserende oplevelser.
Afhængigt af problemstillingen og barnets/den unges behov, vil jeg foreslå et forløb som jeg vurderer vil hjælpe dit barn bedst. Min fornemmeste opgave, er at skabe en varm og omsorgsfuld ramme hvor både du og dit barn kan føle tryg.

Som forældre er det helt normalt at blive ramt af usikkerhed, fortvivlelse og magtesløshed i forhold til egen rolle som forældre og i måden man håndterer udfordringerne med sit barn på. Jeg tilbyder rådgivning og vejledning til dig som forældre hvis du f.eks. oplever: Bekymring og usikkerhed om dit barn udvikler sig aldersvarende; Usikkerhed om hvordan du bedst hjælper dit barn; Behov for hjælp til at håndtere konflikter og udfordringer på en alternativ og mere hensigtsmæssig måde; Bekymring om dit barn f.eks. er særlig sensitiv, signalstærk, ængstelig eller andet; Behov for råd og vejledning i forbindelse med sorg og krise; Behov og vejledning hvis dit barn har fået en psykiatrisk diagnose.
For yderligere informationer er du velkommen til at besøge min hjemmeside.
Jeg tilbyder konsultationer/samtaler både om eftermiddagen og i weekender i min praksis i indre København.
Jeg glæder mig til at byde dig, dit barn og din familie velkommen.

 

Sussi J Neergaard

Årgang 1963
Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand. Psych.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Jeg udfører børneundersøgelser, som afdækker barnets ressourcer og kompetencer, og efterfølgende rådgiver jeg forældrene. Jeg yder også forældrerådgivning som hjælp til at få familiens dagligdag til at hænge sammen.
Jeg tilbyder desuden terapeutiske forløb for børn og/eller forældre, med fokus på barnets trivsel og udvikling.
Jeg tilbyder endvidere klinisk hypnose / hypnoterapi, psykologisk rådgivning, psykologiske undersøgelser, stress-håndtering, angstbehandling og terapeutiske forløb.
Jeg er løbende efter- og videreuddannet indenfor hypnose, pædagogiske metoder, forskellige psykologiske metoder samt indenfor kognitive, neuropsykologiske og projektive undersøgelsesmetoder. Jeg har arbejdet med en bred vifte af psykologiske og pædagogiske problemstillinger, og jeg har en omfattende erfaring med psykologiske undersøgelser, terapeutiske forløb, klinisk hypnose, psykologisk behandling, pædagogiske indsatser, kognitiv angstbehandling, psykologisk rådgivning samt coaching og supervision af andre faggrupper.
Børn, unge og familier er mit særlige kompetenceområde.

 
Er du selv praktiserende parterapeut og vil du gerne tilføjes til listen? så opret dig her!

Gode råd om psykologhjælp til børn

De fleste vuggestuer og børnehaver har fast tilknyttede psykologer, som kan træde til, når pædagogernes evne kompetencer ikke længere rækker og der er brug for ny inspiration til arbejdet med at støtte børnenes udvikling og styrke de sociale relationer.

Både folkeskoler og privatskoler har almindeligvis tilknyttet en eller flere skolepsykologer, som kan hjælpe både børn, forældre og lærere med at håndtere de problemer, som opstår i løbet af børnenes skolegang.

Ofte kan en tidlig indsats fra børnepsykologen forhindre, at små problemer udvikler sig og får negativ indflydelse på børnenes læring.

Hvis du ikke føler, at det offentlige system giver dit barn og din familie tilstrækkelig med støtte til at håndtere jeres udfordringer, så kan en privatpraktiserende psykolog ofte være en både nem og effektiv løsning.

Du skal til gengæld være indstillet på selv at finansiere udgifternes til børnepsykologens arbejde.

Normalt ligger en børnepsykolog timepris på omkring 800 kroner inklusiv moms.

Der er ofte brug for en række konsultationer med deltagelse af både barn og forældre.

Ofte vil udgifterne til børnepsykologhjælp beløbe sig til mindst 5.000-7.000,- i de tilfælde, hvor børnepsykologen er hyret ind på eget initiativ.

Du kan evt. henvende dig til din kommunes PPR funktion, hvis du ønsker vejledning omkring dine muligheder for få tilskud til psykolog til børn – og i øvrigt ønsker at høre mere omkring dine og dit barns rettigheder i forhold til børnepsykologisk assistance.

Inden du vælger en god børnepsykolog til dit barn, så er det vigtigt, at du gør et grundigt forarbejde.

Du bør bl.a. selv tage en snak med psykologen, før du introducerer dit barn til vedkommende.

De er vigtigt, at I har afstemt forventninger, og at du i øvrigt har fået bekræftet, at børnepsykologens personlighed matcher dit barns følelsesmæssige statur.