Skilsmisse

[nectar_slider location=”Terapiformer” flexible_slider_height=”true” full_width=”true” overall_style=”classic” parallax=”true” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular” slider_height=”400″ min_slider_height=”250″ tablet_header_font_size=”32″ tablet_caption_font_size=”20″ phone_header_font_size=”24″ phone_caption_font_size=”16″]

Hjælp til skilsmisse

At blive skilt er ikke en let beslutning – om det er ens egen, partnerens eller en fælles beslutning. Jo flere års samliv, jo sværere bliver det at komme videre. Hvis der tilmed er børn indblandet, kan det være en ekstra svær proces, da man stadig ville skulle opretholde kommunikation med eks-partneren, og ikke bare kan give slip på sine forpligtelser. Den ene part mister højst sandsynligt dét, at kunne bruge hverdagen med børnene, og livet efter skilsmissen skal pludselig koordineres efter dem.

Der kan være forskellige årsager til at blive skilt, som kan ende dramatisk, traumatisk eller helt fredelig. Dette skydes, at alle reagerer forskelligt på skilsmisser. Har man været sammen længe, og erkender at være vokset fra hinanden, er det en mere fredelig proces. Hvor der hos andre kan være problemer med dyb forskellighed, affære, vold, uudtalte belastninger, at blive ramt af barske realiteter (som at få børn), forventninger til hinanden, eller hvor den ene mister følelser for den anden.

Det kan være utrolig svært at komme videre, når man ikke er enige om udfaldet, og den ‘forladte’ vil opleve flere ubehagelige følelser på én gang. Lidt de samme følelser som at blive slået op med, bare mere tillidsbrydende, eftersom man havde forestillingen om, at man skulle bruge resten af livet sammen.

Reaktioner på skilsmisse

 • Dyb sorg
 • Ensomhed
 • Depression
 • Angst og frustration
 • Frygt og bekymringer
 • Identitetskrise og forvirring
 • Skam
 • Skyldfølelse, selvbebrejdelse
 • Vrede
 • Afmagt
 • Stress
 • Humørskift
 • Inde / ydre uro
 • Behov for selskab hele tiden
 • Tankemylder
 • Lavt selvværd
 • Tillidsbrud og følelse af afvisning

Er man skilsmisseramt kan det være svært at genvinde kontrollen over sit liv, og med alle de følelsesmæssige udsving kan det være vanskeligt at overbevise sig selv om, at det nok skal gå. Det kan i værste tilfælde føre til fysiske misbrugsproblemer og psykiske helbredsproblemer. I bedste fald kan det føre til en personlig udvikling, hvor man kommer ud på den anden side som en stærkere og mere afklaret person.

Er man blevet ‘forladt’ kan det være rart at tale med en terapeut om skilsmissen, så man ikke føler sig alene i sorgprocessen, og dermed også kan få hjælp til at fokusere på personlig udvikling.

For andre kan snakken om skilsmisse føre til en ny begyndelse, hvis den ene eller begge parter føler, at de er ved at falde fra hinanden, og derefter kan gøre noget ved det i form af parterapi.

Den, der forlader

Det kan være svært at erkende, at man ikke føler sig tilpas i ægteskabet, og man vil typisk bebrejde sig selv for at påføre den anden smerte. Det kan være, at man tier i flere år, for at skåne den anden og sig selv for smerten. Eller måske prøver man at bilde sig selv ind, at det hele er i orden.

Man oplever muligvis modstridende følelser af at være illoyal over for partneren, men at være loyal over for sig selv. Har man nu gjort det rigtige? Er man sikker på sit valg? Det kan være svært at overskue i skilsmisseprocessen, og har man børn sammen er der flere ting at overveje og tage hensyn til. Det er vigtigt at involvere barnet/børnene tidligt i skilsmisseprocessen, så det kan nå at omstille sig på hverdagens forandringer. Desuden skal man lytte til børnenes behov og ønsker, da de kan føle enorm sorg, svigt og skyld – som de ikke bør føle.

Praktiske omstændigheder

Hvor skal jeg bo? Hvad sker der med min økonomi? Hvem skal jeg kontakte ift. Blanketter? Hvem og hvor mange skal underrettes af kollegaer, venner og familie? Hvad gør vi med børnene?

Har man ikke styr på, hvem der ejer hvad – har man mange fælles venner – eller er man blevet bedste veninder med sin svigerinde? Der er mange overvejelser og bekymringer forbundet med skilsmisse, og det er ikke noget, man skal være alene om.

Exit mobile version