Børneterapi

[nectar_slider location=”Terapiformer” flexible_slider_height=”true” full_width=”true” overall_style=”classic” parallax=”true” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular” slider_height=”400″ min_slider_height=”250″ tablet_header_font_size=”32″ tablet_caption_font_size=”20″ phone_header_font_size=”24″ phone_caption_font_size=”16″]

Hvad er børneterapi?

Børneterapi hjælper når forælderne ikke kan indgå i dialog med barnet. Et barns mistrivsel fylder meget i hjemmet og går ind og påvirker alle familiemedlemmer. Det kan være svært for forældrene at håndtere et barn, der ikke trives. Der kan være mange grunde til, at barnet ikke trives – men det kunne fx vise sig i form af angstsymptomer, adfærdsvanskeligheder, selvdestruktiv adfærd – herunder også spiseforstyrrelser. Det kan være svært at bryde den uhensigtsmæssige adfærd, hvorfor man bør søge hjælp inden det skader barnet mere.

Mistrivslen bunder oftest i forventningspres, præstationsangst, lavt selvværd, mobning, problemer med de nærmeste relationer. Det første skridt er altid at forstå problemet, og at sætte sig i barnets sted. Man kan som forælder, forsøge at støtte og vejlede sit barn så meget som muligt i hverdagen, men der kan være behov for terapi, hvis man ikke ser nogle forandringer eller slet ikke kan indgå i dialog med barnet.

Første session i børneterapi vil altid foregå med mindst en forælder og barnet selv. Herefter vil man i samarbejde med psykologen diskutere det videre forløb.

Exit mobile version