Motivation

[nectar_slider location=”Terapiformer” flexible_slider_height=”true” full_width=”true” overall_style=”classic” parallax=”true” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular” slider_height=”400″ min_slider_height=”250″ tablet_header_font_size=”32″ tablet_caption_font_size=”20″ phone_header_font_size=”24″ phone_caption_font_size=”16″]

Mangler du motivation?

Motivation er et begreb, der beskriver drivkraften bag menneskers handlinger, og involverer som regel et mål, som man aktivt forsøger at opnå. Men hvilke bagvedliggende faktorer er med til at påvirke, hvordan vi handler i hverdagen – og omvendt, hvordan kan vi nogle gange føle os så umotiveret til at yde en indsats?

Psykologien søger at besvare adfærden, og hvad der influerer motivationen ud fra psykologiske, fysiologiske og sociale processer. Det kan dog være svært at identificere, da motivationerne kan være underbevidste.

Teoretiske retninger

Der er i psykologien en række forskellige teorier inden for motivation.

Sigmund Freud, en psykoanalytisk teoretiker fremsatte teorien om, at mennesket bliver styret af sine drifter, dvs. Lyst og ulyst – der er opfattet som er kernen i alle menneskelige handlinger. Da disse drifter er ubevidste, er det derfor vanskeligt at forklare vores egen motivation.

En anden teori fremsat af Abraham Maslow, forklarer motivationen ud fra en behovspyramide. Denne består af forskellige lag, der skal være opfyldt, før man kan stræbe efter højere behov. Fx er søvn og føde i det nederste lag, mens anerkendelse og selvrealisering er i de højere lag.

Endnu en teori, der udspringer af den positive psykologi, forklares ud fra teoretikeren Mihaly Csikszentmihalyi’s flow-begreb omkring individets opslugthed og opmærksomhed i en given aktivitet. Denne oplevelse finder sted, når der er et flow mellem individets evner og mål, der vækker dennes dybe engagement, motivation og mening.

Øg din motivation

Manglende motivation, eller følelsen af at være umotiveret er noget, de fleste har oplevet.

Det kan enten være på arbejdet, studiet eller i privatlivet, at man ikke kan forbinde sine handlinger med engagement eller mening.

Når vi ikke føler os motiveret, påvirker det vores adfærd negativt, hvilket motiverer os i en negativ retning. Derfor kan det blive et stort og hæmmende problem for menneskets livsførelse. Her kan en psykolog hjælpe med at genvinde og øge motivationen, samt sætte realistiske og konkrete mål og evt. Delmål. Det kan også være nødvendigt at ændre livsstil, hvilket en psykolog også kan hjælpe dig igennem.

Exit mobile version