Thumbnail for the listing's main image
Kontakt information
Skriv til Rikke Sophie Bak
70255657
950,00 DKK
Århus C
Uddannet cand.psych ved Aarhus Universitet i 2007 og autoriseret i 2013.
Kvinde
Nej
 • Dansk
 • Engelsk
 • Angst
 • Depression
 • Incest
 • Konfliktsamtaler
 • Mobning
 • Motivation
 • Overgreb
 • Selvmordsproblematik
 • Selvskadende adfærd
 • Selvtillid
 • Selvværd
 • Sorg og krise
 • Stress
 • Traumer og PTSD
 • Vold
Nej
Mere information
Særligt kendskab til:
› Traume/PTSD
› Overgreb
› Sorg/krise

Stor erfaring med at hjælpe mennesker, der har været udsat for traumatiske oplevelser – både i den akutte fase og senere.