Thumbnail for the listing's main image
Kontakt information
Skriv til Anna Moll-Dübeck
70255657
1.000,00 DKK
Hvidovre
Uddannet cand.psych. fra 2002 og autoriseret i 2005. Godkendt specialist i klinisk psykologi og psykoterapi.
Kvinde
Nej
 • Dansk
 • Norsk
 • Svensk
 • ADHD
 • Afhængighed
 • Alvorlig sygdom
 • Angst
 • Depression
 • Incest
 • Jalousi
 • Konfliktsamtaler
 • Kronisk sygdom
 • Livskriser
 • Misbrug
 • Mobning
 • Motivation
 • OCD
 • Overgreb
 • Parforholdsproblematikker
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Seksualitet
 • Selvmordsproblematik
 • Selvskadende adfærd
 • Selvtillid
 • Selvværd
 • Skilsmisse
 • Sorg og krise
 • Spiseforstyrrelser
 • Stress
 • Traumer og PTSD
 • Ulykker
 • Vold
 • Vrede
Nej
Mere information

Sårlig erfaring med stresstilstande, sorgreaktioner, tab og depressioner (herunder fødselsdepressioner) samt angst, afhængighed og traumer. Endvidere ofre for chikane og mobning (privat eller i arbejdslivet), familiekonflikter, samlivsvanskeligheder og -brud samt pårørende til psykisk og fysisk syge.

Anvender psykodynamiske, kognitive og humanistisk-eksistentielle behandlingsmetoder, men tager altid udgangspunkt i det enkelte menneskes unikke behov og problemstilling.