Marianne Bach Lauridsen


Thumbnail for the listing's main image
Kontakt information
Skriv til Marianne Bach Lauridsen
70 25 56 57
Visit Website
1.000,00 DKK
Skødstrup
Uddannet cand.psych. ved Århus Universitet 2004 og autoriseret af Dansk Psykolognævn.
Kvinde
Nej
Dansk
 • Angst
 • Depression
 • Ensomhed
 • Karriereovervejelser
 • Konfliktsamtaler
 • Kommunikation
 • Livskriser
 • Mobning
 • Selvværd
 • Sorg og krise
 • Stress
Ja
Mere information

Jeg forsøger altid at tage udgangspunkt i  dine specifikke behov og udfordringer her og nu. Således tilpasses terapien løbende sig det, du er klar til.

Formålet er at hjælpe dig til at mærke, genkende og vedkende dig dine behov, grænser og ressourcer samt arbejde med eventuelle fastlåste og uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Jeg forholder mig nysgerrigt og spørgende. Jeg vil derfor også gå ind og afprøve teorier og hypoteser sammen med dig, lige som jeg gerne underviser og giver øvelser, du kan forsøge dig med derhjemme, hvis det giver mening i dit forløb.

Jeg har særligt kendskab til problemtaikker vedrørende konflikter, angststress og udbrændthed samt selvværdsproblematikker.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du følge linket.