Thumbnail for the listing's main image
Kontakt information
Skriv til Susanne Kalstrup
70 25 56 57
Visit Website
1.100,00 DKK
København Ø
Uddannet psykolog fra Københavns Universitet i år 1990. Autoriseret af Psykolognævnet i år 1995. Privatpraktiserende psykolog siden år 1999.
Kvinde
Nej
Dansk
  • Angst
  • Depression
  • Livskriser
  • Selvværd
  • Sorg og krise
  • Stress
  • Traumer og PTSD
Nej
Mere information
Jeg er bredt funderet og benytter forskellige terapiformer alt efter tema og klient. Jeg trækker bl.a. på psykodynamiske- eksistentielle- og kognitive retninger. Jeg er endvidere uddannet indenfor mindfuldness, neuropsykologi og SE (somatic experiencing - fokus på kroppens signaler og ressourcer).
Jeg finder det vigtigt, at vi gennem videreudvikling af egne ressourcer sammen afklarer, hvordan en begrænsende tilstand eller livssituation kan blive til nye handlemuligheder.