Thumbnail for the listing's main image
Kontakt information
Skriv til Frederik Schmidt
70 25 56 57
Visit Website
DKK 795,00
Aarhus
Uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2011. Autoriseret i 2014.
Mand
Nej
Dansk
  • Afhængighed
  • Angst
  • Fobier
  • Jalousi
  • Motivation
  • OCD
  • Seksualitet
  • Selvtillid
  • Selvværd
  • Stress
Nej
Mere information
Jeg er specialiseret i at arbejde med stress og angstproblematikker.

Jeg er især optaget af behandling af arbejdsrelateret stress. Her har jeg bl.a. specialviden vedr. tilbagevending efter sygemelding.

Jeg har en særlig interesse i selvkontrolvanskeligheder og vanebrud.

Jeg har desuden også erfaring med at behandle klienter med misbrug og afhængighed​.

Jeg arbejder metodisk med Kognitiv Adfærdsterapi. Jeg kan i enkelte tilfælde inddrage elementer fra eksistentiel psykoterapi

Jeg er i min praksis optaget af anvende de metoder der er bedst videnskabelig evidens for virker. Med den baggrund anvender jeg bl.a. strukturerede redskaber til feedback i mine forløb.