Psykolog København

Anita Øland
Årgang 1974
Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand. psych.aut.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Psykologpraksis beliggende centralt i København. I min praksis arbejder jeg primært med udgangspunkt i systemisk og narrativ terapi men tilpasser terapien ud fra dig og din konkrete problemstilling. Jeg er optaget af kroppens og psykens samspil, herunder hormonubalancer og nervesystemets reaktioner i forbindelse med kriser, traumer, stress, depression og angst. Herudover laver jeg parterapi.

Ane Aakerlund
Årgang 1974
Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand.Psych.Aut Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Jeg er autoriseret psykolog med 14 års erfaring. Jeg arbejder med børn, unge, voksne, par og familier. Jeg arbejder kognitivt, narrativt og eksistentialistisk, men tager altid udgangspunkt i dig, din problematik og din baggrund. Jeg har rigtig gode erfaringer med at behandle angst, stress, depression, fobier og OCD. Derudover har jeg stor ekspertice i arbejdet med særligt sensitive mennesker og alle de temaer, der kan knytte sig til at have et sensitivt sind: Lavt selvværd, vanskeligheder ved grænsesætning, stress, overstimulering og valg af karriere. Ring eller mail endelig, hvis du er nysgerrig på at høre mere om min metode eller erfaringer. Jeg tilbyder nedsat pris til studerende, pensionister, ledige og til dig, der har lægehenvisning: se venligst: www.psykolog-aakerlund.dk

Pia Callesen
Årgang 1970
Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand.Psych.Aut Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Ja Specialer og fokusområder: Jeg er ekspert i metakognitiv terapi, og er måske den eneste psykolog i Danmark der har gennemført den 3-årige metakognitive uddannelse fra Manchester University hos Prof. Adrian Wells.
I mit daglige virke er jeg klinikchef og indehaver af Cektos, der har klinikker i København og Næstved. Min arbejdsdag går med undervisning og forskning (bl.a. et Ph.d. forskningsprojekt) omhandlende metakognitiv terapi.
Når jeg ikke underviser eller forsker arbejder jeg med klienter, primært inden for angstlidelser, tvangshandlinger og tvangstanker.
Cektos tilbyder behandling med og uden henvisning fra lægen.

Lena Fredensborg Meyer Årgang 0000 Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand.psych.aut.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Psykologen har erfaring med individuelterapi, gruppeterapi, parterapi, familieterapi, supervision og workshops/oplæg og arbejder både med voksne og børn/unge fra ca. 7 år. Psykologen arbejder primært indenfor retningerne kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi samt ACT. Psykologen har særligt kendskab til følgende: depression, angst, livskriser, stress, selvværdsproblematikker, samlivsproblemer, studieproblemer, personlighedsforstyrrelser, ungdomsproblemer, tvangstanker og tvangshandlinger (OCD). Lena Fredensborg Meyer har som psykolog øje for hvad den enkelte ønsker og for hvad der støtter og hjælper bedst. Forløbet varierer med hensyn til varighed og intensitet.

Pernille Hornhaver
Årgang 0000
Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand.psych.aut.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Psykologen har erfaring med individuel terapi og parterapi, og arbejder både med voksne og unge fra 13 år. Psykologen arbejder primært med eksistentialistiske-, psykodynamiske-, og kognitive terapeutiske teorier og metoder. Psykologen har særligt kendskab til arbejdsrelaterede problematikker, særligt sensitive personer, kræftpatienter samt pårørende til kræftpatienter, sorg, stress og personlig udvikling. Derudover har hun arbejdet med angst, depression, selvværd, fyring, skilsmisse, parforhold, familieproblematikker, livskrise, konflikthåndtering, coaching, ledelsesudvikling, sammenbragte familier, genplacering og mindfulness. Pernille Hornhaver tager som psykolog overordnet udgangspunkt i, hvad der fungerer for den enkelte i den givne situation.
For at høre mere om psykolog Pernille Hornhaver eller booke en tid til en session os hende, kan du kontakte Psycare på tlf. 70 25 56 57.

Susanne Kalstrup
Årgang 0000
Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand.psych.aut.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Psykologen har erfaring med individuelterapi og arbejder både med voksne og unge. Psykologen arbejder inden for psykodynamiske- eksistentielle- og kognitive retninger, og er ligeledes uddannet inden for mindfuldness, neuropsykologi og Somatic Experiencing, hvor der er særligt fokus på kroppens signaler og ressourcer. Psykologen har særligt kendskab til stress og traume, og arbejder ligeledes inden for terapiområderne stress, depression, angst, selvværd, relationelle problemer, kriser, traumer og sorg. Psykologen finder det vigtigt sammen med klienten at videreudvikle klientens ressourcer og herigennem afklare, hvordan en begrænsende tilstand eller livssituation kan blive til nye handlemuligheder.
For at høre mere om psykolog Susanne Kalstrup eller booke en tid til en session hos hende, kan du kontakte Psycare på tlf. 70 25 56 57.

Melinda Marton
Årgang 0000
Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand.psych.aut.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Psykologen har erfaring med individuelterapi med voksne. Psykologen anvender i sit terapeutiske arbejde særligt kognitiv terapi, narrativ terapi, gestalt terapi, person centreret terapi og biografisk rådgivning. Overordnet anvender psykologen en integrativ tilgang, hvor flere af de nævnte terapiretninger kombineres. Psykologen har særligt kendskab til problematikker omkring stress, depression, angst, traumer og PTSD, alkoholsmisbrug samt spiseforstyrrelser. Derudover arbejder psykologen med selvværd, selvtillid, personlig udvikling, mobning og konflikthåndtering. For at høre mere om psykolog Melinda Marton eller booke en tid til en session hos hende, kan du kontakte Psycare på tlf. 70 25 56 57.

Naderah Parwani
Årgang 1978
Kvinde eller mand?: kvinde Uddannelse: Cand. psyck.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: ja Specialer og fokusområder: In-Spirit, Psykologisk Center for Transkulturel Vækst er et forebyggelses- og behandlingscenter for flygtninge og personer med anden etnisk oprindelse. Vi arbejder med klienternes psykologiske velvære og ønsker at fremme personlig vækst. Vi har erfaring med depression, Traumer (PTSD), Angst, Stress, personlighedsforstyrrelser, Sorg, Livskriser, mobning, jalousi, og andre personlige udfordringer.

Marie Davidsen-Nielsen Årgang 1973 Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Autoriseret psykolog Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Psykolog på børne, unge og familieområdet.
Gennem samtale med forældrene om barnets og familiens generelle situation har jeg bred erfaring med-i samarbejde med forældrene-at tilrettelægge en plan der matcher barnets/familiens specifikke behov. Det vil nemlig være forskelligt hvad børn har brug for, og deres symptomer kan have mange forskellige årsager. I mange tilfælde vil det være tilstrækkeligt at rådgive forældrene og evt. dagsinstitutionen. I andre tilfælde vil det være relevant at starte et terapeutisk forløb med barnet og forældrene sammen, barnet alene eller forældrene alene. Jeg har bred erfaring med både samtale og legeterapi med børn og er uddannet i theraplay som bl.a. er en terapiform for sensitive børn med vanskeligheder i forhold til kontakt og samspil.

Rikke Mørup
Årgang 0000
Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand.psych.aut.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Psykologen har erfaring med både individuel terapi, gruppe- og parterapi med voksne og unge fra cirka 13 år. Hun har efteruddannelse i systemisk og narrativ terapi, eksistentiel terapi, og arbejder derudover med kognitive terapimetoder. Hendes erfaring spænder bredt og omhandler stress, udbrændthed, depression, angst, OCD, traumer, sorg, spiseforstyrrelser, parforholds- eller kærlighedsproblematikker, misbrug, afhængighed (herunder alkohol, internet, ludomani), konflikthåndtering, personlig udvikling, identitet og eksistentielle spørgsmål. For at høre mere om Rikke Mørup eller booke en tid, kan du kontakte PsyCare på telefon: 70 25 56 57.

Allan Chang
Årgang 0000
Kvinde eller mand?: Mand Uddannelse: Cand.psych.aut.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Psykologen har erfaring med både individuel terapi, gruppe- og parterapi med voksne og børn ned til cirka 5 år. Terapien kan foregå på både dansk og engelsk. Han arbejder ud fra terapeutiske metoder som eksistentiel terapi, kognitiv terapi samt systemisk og narrativ terapi. Særligt har han kendskab til og erfaring inden for områder som personlig udvikling, stress og udbrændthed, arbejdsmæssige udfordringer, ledercoaching og lederudvikling, kriser og traumer, sorg, parforhold og konflikthåndtering, familieproblematikker, eksistentielle spørgsmål, misbrug og afhængigheder, depression, angst, spiseforstyrrelser og overvægt. For at høre mere om Allan Chang eller booke en tid hos ham, kan du kontakte PsyCare på telefon: 70 25 56 57.

Christina Grønbeck
Årgang 0000
Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand.psych.aut.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Psykologen har erfaring med individuel terapi, parterapi og gruppeterapi, og arbejder med både voksne og unge fra 14 år. Terapien kan foregå på dansk, engelsk, svensk eller norsk.
Psykologen bruger i sit terapeutiske arbejde primært eksistentialistisk terapi, humanistisk terapi og kognitiv terapi. Psykologen har særligt kendskab til problemer på arbejdspladsen og eksistentielle udfordringer som f.eks. sygdom, fyring eller skilsmisse. Hun har desuden erfaring med krigstraumer. Derudover arbejder psykologen med problematikker som depression, angst, krise og sorg. For at høre mere om psykolog Christina Grønbeck eller booke en tid til en session hos hende, kan du kontakte PsyCare på tlf. 70 25 56 57.

Psykolog Helle Anholm Årgang 1966 Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Master i Organisationspsykologi, RUC Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Psykologen Helle Anholm er en professionel og god psykologo. Så er du på udkig efter en psykolog? Er Psykologen Helle Anholm det bedste valg for dig eller din ven.
Der er forskellige grunde til at gå til psykolog, eksempelvis hvis du ønsker et karriereskift eller hvis du har svært ved at se en mening med det hele.
Du kan kontakte Helle Anholm som er beliggende i København K. på telefon 40 18 10 22

Psykolog Helle Anholm
Nørre Voldgade 68, 6. sal
1358
København K
40 18 10 22

Charlotte Silas Houlberg Bengtson Årgang 0000 Kvinde eller mand?: Kvinde Uddannelse: Cand.psych.aut.
Ydes der tilskud med lægehenvisning?: Nej Specialer og fokusområder: Psykologen har erfaring med individuel terapi og parterapi, og arbejder med voksne og unge fra ca. 13 år. I sit terapeutiske arbejde benytter psykologen sig især af kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk korttidsterapi og eksistentiel psykoterapi. Psykologen beskæftiger sig med problematikker som afhængighed, stress-håndtering, angst, depression, ADHD og ungeproblematikker. For at høre mere om psykolog Charlotte Houlberg eller booke en tid til en session hos hende, kan du kontakte PsyCare på tlf. 70 25 56 57.

Jan Bentzen
Årgang 1960
Kvinde eller mand?: Mand Uddannelse: cand.pæd.psyk Ydes der tilskud med lægehenvisning?: nej Specialer og fokusområder: Psykolog med specialer inden for følgende områder; parterapi, depression og angst. Psykogen har videreuddannet sig inden for kognitiv terapi, mentaliseringsbaseret terapi, narrativ terapi og parterapi. Psykologen tilbyder behandling af både unge og voksne. Der er mulighed for akuttider imod betaling af et tillæg på 300 kr. oven i den ordinære pris.